Ambits d’Actuació

MEDIACIÓ

Familiar:

Separacions, divorcis, conflictes entre pares i fills o altres familiars, decisions relacionades amb la cura persones grans o dependents, etc.

Civil:

Reclamacions de quantitat, herències, vendes de propietats compartides, reparació de danys, propietat industrial i intel·lectual, etc.

Empreses i organitzacions, associacions i fundacions, cooperatives i entitats sense ànim de lucre en general:

Conflictes entre empleats, entre departaments, entre clients i proveïdors, entre empresa i empleats, casos de morositat, incompliments contractuals, desavinences entre socis, problemes a l’empresa familiar, incompliment de terminis, etc.

Comunitària:

Conflictes en comunitats de veïns o associacions veïnals, entre propietaris i llogaters, deutes, reclamacions, queixes,conflictes interculturals, etc.

Escolar:

Conflictes de relació en la comunitat educativa, entre alumnes i/o pares d’alumnes, de disciplina, conflictes interculturals, bulling, etc.

ASSESSORAMENT I CONSULTORIA

Anàlisi i diagnòstic de situacions de conflicte. Davant d’una situació concreta, la nostra experiència jurídica ens permet assessorar sobre la modalitat més aconsellable de resolució del conflicte (mediació, negociació, arbitratge o judicial).
Assessorament, suport i / o representació en processos de negociació.
Assessorament jurídic en l’execució dels acords de mediació

FORMACIÓ

Disseny i implementació de formació en mediació, gestió i resolució de conflictes, per a institucions, organitzacions i empreses.
Organització de cursos, tallers i jornades de sensibilització, prevenció i resolució de conflictes per a col·lectius específics (advocats, administradors de finques, pares, mestres i professors, alumnes, empresaris, i ciutadans en general)